Application Report 2016

Over de diversiteit van aanvragers, huidge onderzoeksthema's, methodologiën en achtergrond van aanvragers.

In het Engels

Jury Report 2016

Over de winnende aanvragen en selectiecriteria.

In het Engels

Fellowship Programma
Philip Schütte, Ottokaan and Sascha Landshoff

Dit project maakt deel uit van de programmalijn Partnerprojecten en het dossier Onderzoek.

Het fellowship programma van Het Nieuwe Instituut biedt ontwerpers en onderzoekers op het gebied van architectuur, design en digitale cultuur de ruimte om gedurende een half jaar onderzoek te doen.