De relatie met objecten is gecompliceerder en intiemer geworden. Tegenwoordig geeft design niet alleen vorm aan objecten, maar bepaalt het ook hoe objecten ons en de wereld opnieuw vorm geven. Door objecten als actoren met specifieke krachten en potentiële effecten te beschouwen, wordt een alternatief begrip van bredere politieke, sociale en culturele verschuivingen mogelijk. 

Bevestigde sprekers zijn Yvonne Dröge Wendel (keynote), Pierre BastienTravis JeppesenAlexandra MidalMarquard Smith en Tamar Shafrir

Meer informatie (Engels)

datum
25/01/2017
tijd
10:00 – 18:00
taal
Engels
 
locatie

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam

toegang

10 Euro inclusief lunch

Fellowship Programma
Philip Schütte, Ottokaan and Sascha Landshoff

Dit project maakt deel uit van de programmalijn Partnerprojecten en het dossier Onderzoek.

Het fellowship programma van Het Nieuwe Instituut biedt ontwerpers en onderzoekers op het gebied van architectuur, design en digitale cultuur de ruimte om gedurende een half jaar onderzoek te doen.